• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Zonder belasting te betalen de bv in?

In dit artikel zal ik uit doeken doen, hoe u zonder een euro belasting te betalen de bv in kunt. Zo wordt overzetten ineens een stuk aantrekkelijker. Het zonder belasting te betalen de bv in, noemen we een geruisloze inbreng.

De geruisloze inbreng is geregeld in art. 3.65 IB in combinatie met de zogenoemde standaardvoorwaarden, MvF 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M.

Overdracht van een persoonlijke onderneming aan een door de ondernemer opgerichte bv (juridisch voor omzetting in een bv) kan leiden tot belastingheffing over de stille reserves en goodwill, alsmede vrijval van fiscale reserves. De wetgever wil echter geen barrières opwerpen voor wijzigingen in de juridische vorm van ondernemingen. Onder door de staatssecretaris gestelde voorwaarden mag een ondernemer zijn onderneming zonder een euro belasting te betalen (geruisloos) inbrengen in een bv.

Kiezen

De ondernemer moet kiezen tussen ruisende en geruisloze inbreng. Bij een ruisende inbreng moet u de persoonlijke onderneming staken en betaalt u belasting over de op de balans niet zichtbare reserves. U moet denken aan een werkelijke hogere waarde van activa, dan waarvoor deze op de balans zijn opgenomen (stille reserve).

Geruisloze inbreng heeft als groot voordeel dat er geen onzekerheden zijn over de hoogte van de goodwill en de stille reserves, immers de onderneming wordt niet gestaakt. Concreet betekent dit dat de persoonlijke onderneming wordt omgezet in een bv, zonder belasting te betalen.
Bij ruisende inbreng kan een correctie van de fiscus tot gevolg hebben dat belaste stakingswinst ontstaat (de stakingslijfrenteaftrek schiet tekort). De fiscus past voor de waardering de DCFM (Discounted Cash Flow Methode) toe, wat soms tot onverwachte uitkomsten leidt. Nadeel van geruisloze inbreng is dat daarbij de MKB-winstvrijstelling over de stakingswinst beperkt is tot de vrijval van de oudedagsreserve. Men mist de MKB-winstvrijstelling (14%) over de gewone stakingswinst. In de praktijk zal men voor geruisloze inbreng kiezen als stakingslijfrenteaftrek onvoldoende ruimte biedt voor de stakingswinst.

Te hoge goodwill?

Is de goodwill te hoog voor een ruisende inbreng? Dan kunt u ervoor kiezen om een zodanig deel van de onderneming over te dragen, dat de meerwaarde wordt geabsorbeerd door de lijfrenteaftrek. Vervolgens vormt u voor het behouden deel van de onderneming een firma/maatschap met de bv. Deze actie kunt u enige tijd later laten volgen door geruisloze inbreng van het restant. Zo kunt u dus zonder belasting betalen de bv in. Geruisloze inbreng in een bestaande bv wordt toegestaan als de activiteiten van de in te brengen onderneming in de lijn liggen van die van de bv. Dit is bij een samenwerkingsverband met de bv per definitie het geval. Bij deze route heeft men the best of two worlds.

De overdrager moet bij de inspecteur een schriftelijk verzoek indienen onder overlegging van:

  • de aan de Belastingdienst aangetekend verstuurde intentieverklaring of voorovereenkomst;
  • de fiscale eindbalans van de IB-onderneming;
  • de winst- en verliesrekening van het laatste jaar van de IB-onderneming;
  • de fiscale openingsbalans van de bv;
  • de berekening van het aandelenkapitaal;
  • gespecificeerde berekening van de verkrijgingsprijs;
  • opgave te onttrekken vermogensbestanddelen.

Haastige spoed

Omdat de onderneming niet is gestaakt, blijft een desinvesteringsbijtelling achterwege. Doordat de vennootschap in de plaats treedt van de IB-ondernemer, heeft de vennootschap ter zake van de omzetting geen recht op investeringsaftrek. De latente desinvesteringsbijtelling gaat over op de vennootschap, evenals het recht op de bij de inbrenger nog niet in aanmerking genomen investeringsaftrek.

Beslissing inspecteur

Op grond van art. 3.65(3) IB beslist de inspecteur op het verzoek om geruisloze omzetting bij voor bezwaar vatbare beschikking. De belastingplichtige kan tegen deze beschikking bezwaar maken bij de inspecteur. Tegen de uitspraak op bezwaar kan hij beroep aantekenen bij de rechter. Als de beschikking onherroepelijk vaststaat kan deze, met inbegrip van de in de beschikking gestelde voorwaarden, niet meer aan de orde worden gesteld bij enig bezwaar. Ook niet naar aanleiding van de aangifte IB of VPB.

Niet nakomen van de voorwaarden

Als u de voorwaarden niet nakomt, zal de inspecteur een (navorderings)aanslag inkomstenbelasting opleggen, waarbij hij of zij aanneemt dat de belastingplichtige de onderneming heeft gestaakt, desinvesteringen hebben plaatsgevonden en de meerwaarden zijn gerealiseerd.

Zonder belasting te betalen de bv in, kan zoals u hebt gelezen op verschillende manieren. Welke manier voor u de beste keuze is, is zoals u nu begrijpt afhankelijk van een aantal factoren. Neem hiervoor ruim de tijd. Immers haastige spoed is zelden goed. Het omzetten van een onderneming in een bv, is een fiscaal uitdagende klus, waarbij u niet over één nacht ijs moet gaan. Voor u het weet, heeft u te maken met navorderingsaanslagen Inkomstenbelasting. Neem een goede belastingadviseur in de arm, die aangesloten is bij Het Registerbelastingadviseurs (RB) of bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Zo bent u verzekerd van een goed advies.

Wilt u mij vrijblijvend uw casus voorleggen? Laten we dan afspreken, bij voorkeur online. Dit kan door tijdens kantooruren de chat, eventueel met videofunctie, te gebruiken

Fiscaal advies inwinnen vanuit de luie stoel, op het moment dat het ons beiden past, is hiermee heel normaal. In ons online gesprek van ongeveer vijftien minuten kunt u uw vragen vrijblijvend voorleggen. Wilt u toch liever bij mij op kantoor langskomen? Dat kan natuurlijk ook. Bel gerust tijdens kantooruren 058 203 03 59 voor een afspraak.

Ron Meijer


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome