• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een vergoeding toekennen voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkkilometers, zonder dat de werknemer hierover loonbelasting hoeft te betalen.

Het kabinet stelt voor om het maximale onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 te verhogen naar € 0,23 per zakelijke kilometer. Dit bedrag voor de reiskostenvergoeding gaat ook gelden voor de aftrek van reiskosten door ondernemers binnen de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vennootschap onder firma en de maatschap) en resultaatgenieters, die gebruikmaken van een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen.

Ook gaat dit bedrag aan reiskostenvergoeding gelden voor de aftrek van specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, de kilometervergoeding voor weekenduitgaven van gehandicapten en de giftenaftrek in het geval een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

Tip: de reiskostenvergoeding als u een medisch hulpverlener zoals een dokter bezoekt zijn niet de genoemde € 0,23 maar de werkelijke kosten per gereden kilometer 😇. Op het internet kunt u de kilometerprijs van uw auto opzoeken. Kijk hier voor de kilometerprijs

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 18-09-2023

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome