• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Thuiswerken, onkosten vergoeden.

Nibud rekenede ons al voor dat thuiswerken volgens hen € 2 per dag kost. Dit is wat mij betreft het absolute minimum. Immers de koffie is bij Lidl of Aldi goedkoper, dan de lekkere bonen-koffie van Illy.

Nu onze overheid ons wederom verplicht thuis laat werken, heb ik even de CAO van de overheid in Sdu Opmaat zitten uitpluizen. Inmiddels staat overal in de media de onbelaste vergoeding voor het thuiswerken van let wel 120.000 ambtenaren (zoveel ?) van € 363 netto te lezen. Ook krijgen alle ambtenaren maar liefst € 225 coronabonus (?) terwijl de hardwerkende zorgverlener de toegezegde € 1000 nog steeds niet heeft ontvangen en misschien helemaal niet ontvangt. Maar oké, wat ik mis is deze.

De ambtenaren ontvangen € 1815 voor het inrichten van de werkplek als minimaal 1 dag in de week thuis wordt gewerkt. Natuurlijk moet het even vastgelegd worden en moet voldaan worden aan de arbo-eisen (kom ik later op terug).

Dus beste DGA, laat als u thuiswerkt en uw boodschappen bij Appie haalt, een bedrag pak ‘m beet € 4 per dag met terugwerkende kracht in de salarisadministratie opnemen. Wilt u nog weer? Leg dan even vast waarom u thuiswerkt en laat het bekrachtigen en ga voor de € 1815.

Tot slot, u vergeet de verhoogde 3% werkkostenregeling voor 2020 niet hé. Immers gelijke monniken gelijke kappen.

Ron Meijer


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome