• Speciaal voor de dga
  • Zowel online als offline
  • Creatief en deskundig

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is genomen in het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2023. Ondanks de beëindiging van de regeling erkent het kabinet dat de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen blijft bestaan. De minister van SZW bekijkt op welke manier een stimuleringsregeling vormgegeven kan worden. In 2023 blijft de regeling van kracht. Geïnteresseerden kunnen zich in 2023 via het STAP-portaal van het UWV aanmelden voor het STAP-budget zodra dit portaal weer wordt opengesteld.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 27-04-2023

Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie đŸ˜‰.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome