• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Minimumloon 2021

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2021:

  • per maand: € 1.684,80;
  • per week: € 388,80;
  • per dag: € 77,76.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 zijn:

LeeftijdStaffelingspercentagePer maandPer weekPer dag
20 jaar80%€ 1.347,85€ 311,05€ 62,21
19 jaar60%€ 1.010,90€ 233,30€ 46,66
18 jaar50%€ 842,40€ 194,40€ 38,88
17 jaar39,5%€ 665,50€ 153,60€ 30,72
16 jaar34,5%€ 581,25€ 134,15€ 26,83
15 jaar30%€ 505,45€ 116,65€ 23,33

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. Voor leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar zijn de staffels en hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen echter als volgt:

LeeftijdStaffelingspercentagePer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%€ 1036,15€ 239,10€ 47,82
19 jaar52,50%€ 884,50€ 204,10€ 40,82
18 jaar45,50%€ 766,60€ 176,90€ 35,38

Minimumloon per uur

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder€ 10,80€ 10,24€ 9,72
20 jaar€ 8,65€ 8,19€ 7,78
19 jaar€ 6,49€ 6,14€ 5,84
18 jaar€ 5,40€ 5,12€ 4,86
17 jaar€ 4,27€ 4,05€ 3,84
16 jaar€ 3,73€ 3,54€ 3,36
15 jaar€ 3,25€ 3,07€ 2,92

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan in verband met een bbl bedraagt het bruto minimumloon per uur per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar€ 6,65€ 6,30€ 5,98
19 jaar€ 5,67€ 5,38€ 5,11
18 jaar€ 4,92€ 4,66€ 4,43

Bron: Min SZW 7-10-2020, 2020-0000133577 (Stcrt 2020, 53099)


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome