• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Klare taal

Fou-Khan Tsang schreef ooit eens: “weg met de spruitjeslucht” en daar moest ik aan denken nadat ik in het Financieel Dagblad maar liefst 3 artikelen over onbegrijpelijke juridische taal las. Eindelijk! Het zijn artikelen met zinnen maar ik spontaan van begin te glimlachen.

Neem nu deze van Geerke van der Bruggen: “Uit een experiment blijkt dat het vervangen van moeilijke woorden of onknippen van lange zinnen een tekst niet per se begrijpelijker maakt. Wat wel werkt, is schrijven voor de minst ingevoerde lezer en een goede, lezers gerichte opbouw hanteren”. En nu komt het: “Bij rechterlijke uitspraken wordt de beslissing pas aan het einde uitgesproken. Partijen zitten daardoor onnodig lang in hoogspanning. Als de rechter eerst de beslissing noemt en deze daarna pas motiveert en duidt lopen de emoties minder hoog op.”

Janco Janssen (strafrechter Rb Rotterdam) is ook begaan met klare taal. Deze zin uit het artikel is mij op het lijf geschreven: “Ik kleur graag een beetje buiten de lijntjes, maar altijd binnen het boekje”.

Lang geleden heb ik mij al voorgenomen duidelijk, leesbaar te schrijven. Als ik een advies uitschrijf begin ik met de conclusie en daarna de feiten en overwegingen. In een overleg met een cliënt kijk ik graag naar de gezichtsuitdrukking . Hieruit kan ik zien of hij of zij mij begrijpt. Valt het spreekwoordelijke kwartje nog niet, dan zeg ik vaak: “dit betekent…..”. Geloof mij, het werkt.

Tot slot een oproep aan mijn vakbroeders. Cliënten weten dat jij je vak verstaat, daarvoor hoef je geen ingewikkelde zinnen of woorden te gebruiken die menig Nederlander eerst in het woordenboek moet opzoeken. Schrijf minder juridisch en stap over naar klare taal.


Link naar het artikel in het Financieel Dagblad

Klare taal werkt!


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome