• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Hoge boete voor niet vermelden inkomen

Hoge boete voor niet vermelden inkomen

De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen opgelegd aan een buitenlands belastingplichtige. De navorderingsaanslag betrof het niet in de opgaaf wereldinkomen vermelde inkomen uit sparen en beleggen. Dat inkomen betrof een in Nederland gelegen pand. Tegelijk met de navorderingsaanslag heeft de Belastingdienst een hoge boete opgelegd.

Terecht?

In hoger beroep voor Hof Amsterdam was in geschil of de hoge boete voor het niet vermelden inkomen terecht is opgelegd. Het geschil betrof de vraag of de inspecteur de belanghebbende terecht grove schuld verwijt. Volgens het hof heeft de belanghebbende de Belastingdienst informatie onthouden waarom in de opgaaf wereldinkomen is verzocht. Deze informatie zou tot belastingheffing hebben geleid als deze zou zijn gegeven. 

Het formulier vermeldt uitdrukkelijk: “Let op! Vermeld het totaal van uw Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen”. De inspecteur heeft volgens het hof overtuigend aangetoond dat de belanghebbende nalatig is geweest bij het nakomen van zijn verplichtingen. De hoge boete voor het niet vermelden inkomen is terecht opgelegd. De hoogte van de boete is volgens het hof in overeenstemming met het verwijt dat de belanghebbende wordt gemaakt. Het hof ziet geen aanleiding om de boete te matigen.

Hoge boete voor niet vermelden inkomen ontlopen

Bent u ook inkomen vergeten op te geven en wilt u de hoge boete voor niet vermelden inkomen ontlopen? Leg mij casus voor en boek direct een half uur sparren met Ron. In dit half uur legt u gratis en natuurlijk onder geheimhouding uw casus voor en samen beoordelen we of ik u kan helpen. Direct een afspraak inplannen kan hier: https://blauwevrijdag.nl/afspraak-maken. Wilt u liever eerst persoonlijk contact, dan verwijs ik u graag naar de contact pagina: https://blauwevrijdag.nl/contact.

Bron: Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLINLGHAMS2023811, 22/00414 | 03-04-2023.


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome