• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Meerdere ondernemingen? Boek niet alles op één balans

Mijn nieuwste blog over het toepassen van de KIA bij het hebben van meerdere ondernemingen voor Taxence van Sdu.

In het arrest van de Hoge Raad van 1 mei 2020 (ECLI:NL:HR:2020:825) sprak ons hoogste rechtscollege zich uit over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij samenwerkingsverbanden zoals een vof. We moeten de KIA toerekenen aan de ondernemer naar ‘evenredigheid van zijn investeringsbedrag ten opzichte van het totaal van de investeringen van het samenwerkingsverband én de buitenvennootschappelijke investeringen’.

Objectieve onderneming

In de Wet inkomstenbelasting 2001 komt nu een reparatie of verduidelijking aangaande deze evenredigheid. In de Tax Talks uitzending met als onderwerp Belastingplan 2021 sprak prof. Meussen zich uit over de merkwaardige opbouw van de KIA. ‘Eerst gaat ie procentueel omhoog, dan krijg je vervolgens een vast bedrag en gaat ie weer naar beneden’. Dat wisten de meeste belastingadviseurs vast en zeker (art 3.41 Wet IB 2001). Maar toen ging bij mij het lampje branden. En wel hierom: de KIA moet berekend worden op het niveau van de objectieve onderneming.

Niet in de wet

Wanneer is sprake van een objectieve onderneming? In de Wet inkomstenbelasting 2001 vinden we geen definitie van een onderneming. De wetgever verwijst voor de uitleg van het begrip ‘onderneming’ naar de jurisprudentie. De Hoge Raad legt in zijn jurisprudentie het begrip onderneming uit als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee, door deelname aan het maatschappelijke productieproces, wordt beoogd winst te behalen. De meeste collega’s kennen dit vast en zeker.

Brood op de plank

In deze tijd is het staande praktijk dat een ondernemer in de door COVID-19 zwaar getroffen sectoren andere activiteiten op pakken om aan de kost te komen. Het hebben van meerdere ondernemingen is heel gewoon. Om voor deze ondernemer dan maximaal fiscaalvoordeel te kunnen realiseren, is waar we als actieve belastingadviseur het voor doen, ja toch?

Wat is het voordeel?

Als een ondernemer met een eenmanszaak een extra activiteit in het Handelsregister wil toevoegen, volgt er geen separaat nummer, maar voegt de Kamer van Koophandel de activiteit toe aan het reeds bestaande inschrijvingsnummer. De meeste ondernemers en adviseurs boeken beide ondernemingsactiviteiten in één bedrijfsadministratie. Laten we zeggen een horecaondernemer en een koeriersbedrijf. En laten we aannemen, dat beide kwalificeren als een objectieve onderneming. Wat nu als de ondernemer een hele luxe nieuwe bedrijfsauto voor het koeriersbedrijf aanschaft met een aanschafwaarde van € 58.000 en voor zijn horecaonderneming dit jaar voor Corona een nieuwe keuken voor € 30.000 had aangeschaft? Hoeveel KIA mag deze ondernemer dan in aftrek nemen? Stopt het bij, zoals mijn favoriete hoogleraar Meussen omschreef: ‘vast bedrag’ van € 16.307, of is er meer aftrek te realiseren?

KIA per onderneming

Nieuw is dat de verdeling van de KIA nu ook wordt doorgetrokken naar het subject. Dus als het subject twee of meerdere (objectieve) ondernemingen op naam heeft, een horecaonderneming en een koeriersbedrijf, dan moeten we de KIA per objectieve onderneming berekenen. In casu 28% van € 30.0000 =  € 8.400 + € 16.307 = € 24.707!

Voor de KIA kan het derhalve zeer voordelig zijn om beide objectieve ondernemingen administratief body te geven. Bijvoorbeeld door middel van een eigen website, briefpapier, btw-nummer én een separate administratie te voeren. Zo kan de ondernemer in voorkomende gevallen op een vrij eenvoudige wijze belastingvoordeel realiseren.

Vragen?

Gebruik bij voorkeur tijdens kantooruren de chat of kijk hier:

Ron Meijer


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen? Stel hier je vraag.