• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Digitaal procederen over lokale belastingen

Digitaal procederen is de toekomst

Met ingang van 26 juni 2023 is bij alle gerechtshoven digitaal procederen mogelijk in zaken betreffende lokale belastingen. Sinds 30 januari is het al mogelijk om digitaal te procederen in Rijksbelastingzaken. Zelf maak ik graag gebruik van de optie. Digitaal procederen is wat mij betreft een prima verbetering om het verstopte rechtssysteem vlot te trekken. Op deze manier blijft er naar de verwachting meer tijd over. Aan de andere kant is het wel zo dat digitaal procederen wat mij betreft niet in de plaats mag komen van het old fashion procederen: het gevoel van procederen in het mooiste gerechtshof van Nederland kan digitaal procederen nimmer vervangen. Wat mij betreft hebben we oog voor vooruitgang, maar vergeten we ons verleden niet.

Digitaal procederen via mijnrechtspraak.nl

Digitaal procederen is toegankelijk via ‘Mijn Rechtspraak’. Inloggen is mogelijk met DigiD voor burgers, met eHerkenning voor organisaties, belastingadviseurs en andere juridische professionals of met de Advocatenpas. Op dit moment is digitaal procederen vrijwillig voor alle partijen. In de toekomst gaat een verplichting gelden voor juridische professionals.

Vragen over digitaal procederen

Overweegt u om het geschil met de inspecteur voor te leggen? Ik raad u aan om de informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure te lezen.

U kunt er ook voor kiezen om met mij te sparren. Dit sparren neemt maximaal een half uur van uw tijd en u kunt nu direct een afspraak maken.

het mooiste gerechtshof van Nederland kan digitaal procederen niet vervangen

Bron: Overig | publicatie | 11-06-2023


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome