• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Belastingcontrole? Laat u bijstaan.

Aan een belastingcontrole gaat meestal een oriënterend en/of kennismakingsgesprek vooraf. De controleur komt vertellen wat hij/zij komt doen, wat wordt verwacht van de belastingplichtige, hoeveel tijd de belastingcontrole in beslag zal nemen etc. Tijdens een dergelijk gesprek kunnen ook werkafspraken worden gemaakt. De controleur kan worden verteld tot wie hij zich tijdens de belastingcontrole kan (lees: mag) wenden en waar de gevraagde informatie te vinden is.

Het is goed dat de belastingadviseur bij dit gesprek aanwezig is, zodat mogelijke pijnpunten op een goede manier aan de orde kunnen worden gesteld. Een mogelijk door onwennigheid met de situatie ingegeven ongelukkige wijze van presenteren door de belastingplichtige kan de controleur nodeloos achterdochtig maken. De belastingadviseur kan de belastingplichtige wijzen op zijn rechten. Ten slotte zij erop gewezen dat als er over correcties moet worden gesproken, het goed is dat controleur en adviseur al hebben kennisgemaakt.

Bijzondere omstandigheden
Men kan het eerste gesprek gebruiken om de controleambtenaar te informeren over bijzondere omstandigheden, afwijkingen van branchecijfers, eventuele onvolkomenheden in de administratie en administratieve organisatie.

Waar laat u de belastingcontrole plaats vinden?
Veelal is het raadzaam het onderzoek op kantoor van de belastingadviseur te laten plaatsvinden. Daarmee wordt voorkomen dat de controleur bijvoorbeeld bij de koffieautomaat met medewerkers van cliënt gaat praten. Zorg voor een aparte kamer (natuurlijk met een thermoskan koffie). Laat de inspecteur niet zelf kopiëren, maar laat dat door een medewerker in tweevoud doen zodat een kopie dossier ontstaat met stukken die de fiscus heeft.

Laat u bijstaan
Natuurlijk kan en wil ik u bijstaan bij een belastingcontrole, als belastingadviseur ben ik volledig op de hoogte van het belastingwetgeving. Ook wijs ik u op uw rechten en ga ik het gesprek met de controleur aan. Zo staat u er niet alleen voor. En voorkomen is beter dan genezen…. Kortom, laat u bijstaan bij de belastingcontrole!

Wilt u meer weten, of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Gebruik dan bij voorkeur de chat of neem contact op.


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen? Stel hier je vraag.