• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Loonkostenvoordeel jonge werknemer

Wilt u als werkgever een jonge werknemer een kans geven op de arbeidsmarkt én een loonkostenvoordeel jonge werknemer ontvangen dan moet u goed opletten. Dit loonkostenvoordeel jonge werknemer wordt minimumjeugdloonvoordeel (jeugd LIV) genoemd. 

Wanneer komt u in aanmerking voor loonkostenvoordeel jonge werknemer?

Een werkgever komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeell jonge werknemer (minimumjeugdloonvoordeel) als het gemiddelde uurloon van een jonge werknemer binnen de voor zijn leeftijd geldende bandbreedte valt. Om een loonkostenvoordeel jonge werknemer te ontvangen moet het uurloon binnen de bandbreedte vallen en deze bandbreedte kent een onder- en een bovengrens. Deze voor het loonkostenvoordeell jonge werknemer geldende grenzen zijn afhankelijk van de hoogte van het minimumjeugdloon en worden jaarlijks vastgesteld. De bedragen worden afgeleid van het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli van een kalenderjaar.

Bandbreedte loonkostenvoordeel jonge werknemer

Het loonkostenvoordeel jonge werknemer 2023 is zoals in eerder schreef afhankelijk van de bandbreedte. De bandbreedte betekent dat het uurloon van de jonge werknemer niet onder en ook niet boven een bepaalde grens mag komen, Indien het door de werkgever betaalde uurloon binnen de grenzen blijft dat ontvangt de werkgever jaarlijks een loonkostenvoordeel jonge werknemer. Voor het kalenderjaar 2023 zijn de bedragen van de onder- en bovengrens als volgt vastgesteld:

Leeftijd bereikt op 31-12-2022ondergrensbovengrens
20 jaar€ 9,79€ 12,04
19 jaar€ 7,34€ 10,89
18 jaar€ 6,12€ 8,17
Bandbreedte uurloon loonkostenvoordeel jonge werknemer

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2023-0000219084Staatscourant 2023, Nr. 15796 | 06-06-2023


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen? Stel hier je vraag.