• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Aanpassingen kindgebonden budget

Kindgebonden budget: wat verandert er?

Het kindgebonden budget helpt ouders de maand door te komen. Kinderen zijn de grootste schat van de ouders. Voor dat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt drukken ze het gezinsinkomen. De overheid helpt ouders die kinderbijslagontvangen en het nodig hebben met een extra toelage.

Vereisten kindgebonden budget

Om het kindgebonden budget te ontvangen moeten de ouders voldoen aan de volgende vereisten:

  1. De ouders moeten kinderbijslag ontvangen.

  2. Het inkomen mag niet te hoog zijn. Hier kunt u een proefberekening maken.

  3. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 127.582 voor een alleenstaande en voor fiscaal partners is de vermogensdrempel € 161.329.

Krijgt u vanzelf bericht?

Op de website van de belastingdienst staat dat u meestal niets hoeft te doen en dat u vanzelf bericht krijgt. Mijn ervaring is anders! Bij het samenstellen van een aangifte inkomstenbelasting check ik natuurlijk het recht op toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. U mag erop vertrouwen dat als Blauwe Vrijdag B.V. een aangifte voor u opstelt deze tot in de puntjes verzorgd is. Dit zorgt ervoor dat het tarief voor het samenstellen van een aangifte inkomstenbelasting hoger is dan u misschien gewend bent, maar een cliënt van Blauwe Vrijdag B.V. hoeft geen eigen acties zoals het aanvragen van toeslagen te ondernemen. Is dat geen fijn idee💡?

Voldoet u aan de hiervoor genoemde voorwaarden vraag de kindgebonden budget direct aan! Waarom zou u wachten op uw geld? U kunt hier een direct een aanvraag indienen, maar vindt u het lastig, vraag het mij gerust. Ik help u graag.

 

Waarom wachten op uw kindgebonden budget?

Voorstel aanpassingen kindgebonden budget

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

  1. Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar.

  2. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar omhoog.

  3. Het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar stijgt met € 400 per jaar.

  4. Het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verlaagd met € 619 per jaar.

  5. De inkomensdrempel voor de berekening van een korting op het kindgebonden budget voor ouderparen wordt verlaagd met € 11.111 per jaar.

 

De aanpassingen van de genoemde (maximum)bedragen in het kindgebonden budget vinden plaats nadat de bedragen van het kindgebonden budget uit 2023 zijn aangepast op grond van eerder beleid en zijn geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. Deze factor bedraagt voor 2024 1,099.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 18-09-2023

 


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome