• Speciaal voor de dga
  • Zowel online als offline
  • Creatief en deskundig

Advies, tips en hier en daar een interessante casus

 

In mijn blogs bespreek ik actuele zaken in de fiscale wereld. Dingen die ik om me heen zie gebeuren, die goed of juist (heel erg) fout gaan, die blijdschap, verbazing, verbijstering of boosheid opwekken.

Het zijn in ieder geval altijd zaken die ik graag met u deel. Casussen die boeiend zijn en waarvan u wat kunt leren. Voel u vrij om ze te delen en als u vragen heeft: stel ze gerust!

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel...

Lees verder

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes maanden voorafgaand aan het...

Lees verder

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoeding voor de kosten van...

Lees verder

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het concurrentiebeding wil moderniseren....

Lees verder

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een wereldwijd...

Lees verder

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de...

Lees verder

Eigen woning gaat niet naar box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De...

Lees verder

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een...

Lees verder

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van...

Lees verder

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn...

Lees verder
Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome